Intro

kwb-Zemst-Laar zegt u?
Wie zijn ze, wat doen ze en vooral wat bezielt hen? 

Tijdens het weekend van 6 januari kwamen ze naar je toe en verrasten jong en oud met hun zangtalenten. Het was een waar genoegen u aan de voordeur te ontmoeten. Beleef hier nog eens het Zes-koningenlied.

Video file

Ondertussen hebben meer dan 60 gezinnen zich in 2023 aangesloten bij kwb Zemst-Laar. Een mooie mix van gekende en ook nieuwe gezichten, jong en oud die elkaar wensen te ontmoeten en deel te nemen aan een waaier van diverse activiteiten. kwb Zemst-Laar en haar freelancers komen hieraan tegemoet en boksten een een boeiend programma in elkaar, terug te vinden onder de rubriek 'Activiteiten'. 

Wij hopen u massaal te ontmoeten tijdens onze activiteiten.

Tot binnenkort
Het kwb-bestuur